Услуги

Булстав ООД е сред българските фирми с най-богат опит в направата на промишлени бетонни подове и специални покрития.

Фирмата проектира и изпълнява:

» външни настилки на летища, пристанища, бензиностанции, газостанции, паркинги, спортни съоръжения, товаро-разтоварни рампи и др.
» вътрешни настилки на производствени цехове от леката и тежката промишленост, складове и търговски площи с вътрешен транспорт, автосервизи, подземни гаражи и др.

При полагането на бетонните подове БУЛСТАВ ООД използва най-съвременни технологии за дисперсно армиране на бетона с метални фибри или полипропиленови влакна FIBERMASH и CRACKSTOP против образуване на пукнатини, модерни технологии за полимерна връзка между стар и нов бетон, полимеризация на циментови разтвори и др.